Zarząd Główny

Małgorzata Kizerwetter – przewodnicząca
Iwona Dębska - v-ce przewodnicząca
Małgorzata Firlej - v-ce przewodnicząca
Jarosław Zawadzki - sekretarz
Urszula Baumgart- skarbnik

komisja rewizyjna:

Aneta Porębińska 
Piotr Kościelski
Joanna Kowalewska