Został założony w maju 2008 roku ,a  w dniu 26.06.2008 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Zrzesza specjalistów fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej zwierząt.  PZZ dba o stałe podnoszenie kwalifikacji swoich członków dlatego co roku organizuje warsztaty zawodowe zapraszając do podzielenia się swoją wiedzą uznanych lekarzy weterynarii oraz specjalistów zoofizjoterapii zarówno z kraju jak i z zagranicy.

 

W latach 2012-2013 nasi członkowie brali udział w tworzeniu standardu kompetencji zawodowej ZOOFIZJOTERAPEUTA  (516406) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.