XI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
POLSKI ZWIĄZEK ZOOFIZJOTERAPEUTÓW
REHABILITACJA

neuroplakat_1920

Zgłoszenia FORMULARZ ZGLOSZENIOWY prosimy kierować drogą mailową na adres warsztaty@zoofizjoterapeuci.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od  czwartku, 1.06. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Uwaga! Mamy już komplet zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy wyłącznie na listę rezerwową.

Cena Warsztatów: członkowie PZZ 950 zł, pozostali 1100 zł.

Sobota 11.11.2017

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Wprowadzenie do neurorehabilitacji koni

10.30 -10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Neuroanatomia i neurolokalizacja – o czym należy pamiętać rehabilitując konia neurologicznego

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 15.15 Badanie neurologiczne na potrzeby zoofizjoterapii (zajęcia teoretyczne)

15.15 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.45 Badanie neurologiczne na potrzeby zoofizjoterapii (zajęcia praktyczne)

 

Niedziela 12.11.2017

9.00 – 9.30 Techniki neurorehabilitacji na podstawie wybranych jednostek chorobow(zajęcia teoretyczne)

9.30 – 11.30  Techniki neurorehabilitacji  (zajęcia praktyczne)

11.30- 12.00 Przerwa kawowa

12.00- 12.30 Techniki neurorehabilitacji: techniki (zajęcia teoretyczne)

12.30- 13.15 Przerwa obiadowa

13.15- 15.15: Techniki neurorehabilitacji (zajęcia praktyczne)

15.15- 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.30 Dyskusje i pytania

16.30- 17.00 Zakończenia konferencji

.

Został założony w maju 2009 roku,a  w dniu 26.06.2009 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Zrzesza specjalistów fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej zwierząt.  PZZ dba o stałe podnoszenie kwalifikacji swoich członków dlatego co roku organizuje warsztaty zawodowe zapraszając do podzielenia się swoją wiedzą uznanych lekarzy weterynarii oraz specjalistów zoofizjoterapii zarówno z kraju jak i z zagranicy. W latach 2012-2013 nasi członkowie brali udział w tworzeniu standardu kompetencji zawodowej ZOOFIZJOTERAPEUTA  (516406) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Rehabilitacja medyczna zwierząt (zoofizjoterapia) jest procesem, który dąży do przywrócenia sprawności zwierzętom lub poprawy ich jakości życia jeśli pełne wyleczenie nie jest możliwe. Fizjoterapia jest z powodzeniem stosowana w medycynie ludzkiej od wielu lat, a od lat 70tych ubiegłego stulecia potwierdza się jej korzystne działanie na organizm człowieka. W medycynie weterynaryjnej fizjoterapia jest powszechnie stosowana na świecie od 20 lat, natomiast w Polsce wciąż jeszcze jest słabo rozwinięta i niewielu właścicieli zwierząt domowych jest świadomych jej istnienia.