UWAGA!!! 
Ze względu na ważne zmiany, które wkrótce nastąpią w PZZ prosimy o niewpłacanie składek członkowskich na rok 2020. Wszystkie dotychczasowe składki za rok 2020, zostały zwrócone do adresatów. W razie nieotrzymania zwrotu prosimy o kontakt za pośrednictwem fb Stowarzyszenia.