IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
POLSKI ZWIĄZEK ZOOFIZJOTERAPEUTÓW
REHABILITACJA

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Terapii Metodą Dorna!

Formularz zgłoszeniowy DORN 2016

Slajd1 (1)

Został założony w maju 2009 roku,a  w dniu 26.06.2009 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Zrzesza specjalistów fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej zwierząt.  PZZ dba o stałe podnoszenie kwalifikacji swoich członków dlatego co roku organizuje warsztaty zawodowe zapraszając do podzielenia się swoją wiedzą uznanych lekarzy weterynarii oraz specjalistów zoofizjoterapii zarówno z kraju jak i z zagranicy. W latach 2012-2013 nasi członkowie brali udział w tworzeniu standardu kompetencji zawodowej ZOOFIZJOTERAPEUTA  (516406) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Rehabilitacja medyczna zwierząt (zoofizjoterapia) jest procesem, który dąży do przywrócenia sprawności zwierzętom lub poprawy ich jakości życia jeśli pełne wyleczenie nie jest możliwe. Fizjoterapia jest z powodzeniem stosowana w medycynie ludzkiej od wielu lat, a od lat 70tych ubiegłego stulecia potwierdza się jej korzystne działanie na organizm człowieka. W medycynie weterynaryjnej fizjoterapia jest powszechnie stosowana na świecie od 20 lat, natomiast w Polsce wciąż jeszcze jest słabo rozwinięta i niewielu właścicieli zwierząt domowych jest świadomych jej istnienia.